Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is bedoeld om psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar maken.

Daarbij is de inzet van u even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Door de gesprekken worden structurele veranderingen beoogd in hoe u zich voelt, gedraagt of denkt. 

Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en uw eigen mogelijkheden. Het is vaak hard werken. U hoeft het echter niet alleen te doen: de psychotherapeut helpt, steunt, stimuleert en confronteert u in het proces van verandering.

Behandelproces

Aanmelden
Indien u vragen heeft voordat u zich wilt aanmelden ben ik iedere werkdag tussen 13.00-14.00 telefonisch bereikbaar of kunt u het algemene formulier bij contact invullen.

Om aan te melden vult u het aanmeldformulier bij contact in. U wordt dan binnen een week teruggebeld. Afhankelijk van de drukte wordt u op de wachtlijst geplaatst.

Wachtlijst
De wachtlijst voor intake en behandeling van zowel BGGZ als SGGZ bedraagt op dit moment 6-8 weken (atualisatie 6 september 2021)

Intake
Tijdens de eerste bijeenkomsten (intakefase) kijken we wat de problemen zijn en wat uw hulpvraag is. Tevens brengen we achtergronden, oorzaken en andere relevante factoren in kaart.

Mocht tijdens dit gesprek blijken dat u bij mij toch niet aan het juiste adres bent of dat er geen klik is, kijken we samen of er andere mogelijkheden zijn. We kunnen dan met name bezien of het zinvol is om in behandeling te komen met een van mijn collega's binnen "De Verbinding", maar we hebben een voldoende groot netwerk om ook alternatieve mogelijkheden te onderzoeken.

Bij de eerste afspraak is het van belang dat u een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs), en een verwijsbrief voor psychotherapie van uw huisarts meeneemt.


Behandeling
Na de intake maken we een behandelplan, waarin we afspreken wat we gaan doen (doelstellingen) en hoe we dat gaan doen (methode). Dat geeft houvast voor de behandeling maar het is niet beperkend bedoeld: het plan kan uiteraard aangepast worden als dat nodig is.Het behandelplan wordt zowel door u als door mij ondertekend. Deze overeenkomst voldoet aan de eisen die vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) gesteld worden en die op 1 april 1995 in werking is getreden.

Afronding
De behandeling wordt in overleg met u afgerond en kijken we samen terug op uw behandelproces en zal ik met uw goedkeuring een afsluitend verslag naar uw huisarts sturen. Uw dossier wordt 20 jaar bewaard.

Klachten
Wanneer u klachten of opmerkingen heeft over de behandeling vinden we het fijn om die in eerste instantie persoonlijk van u te horen en met u te bespreken. De ervaring leert dat we er dan meestal ook samen uitkomen. Wanneer dat niet het geval is kunt u de klacht bespreken met de andere behandelaar binnen de samenwerking "De verbinding".

Voor een klacht die mij betreft kunt u in eerste instantie terecht bij Peter Martens of Monique Stevens.


Indien de behandeling van de klacht niet leidt tot een oplossing kunt u de klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie van de LVVP (landelijke Vereniging Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten)

Samenwerking

Binnen het samenwerkingsverband "de verbinding" werk ik samen met de mensen hieronder. Tijdens mijn afwezigheid is Peter Martens de eerste aanspreek persoon. Verder werk ik nauw samen met diverse huisartsen en praktijkondersteuners GGZ in de regio. Tevens neem ik deel aan verschillende intervisiegroepen die regelmatig overleg hebben. Deze intervisie groepen bestaan uit collega psychologen, psychotherapeuten, haptotherapeuten en een psychiater.