Kosten en vergoedingen

Doorverwijzing huisarts Om in aanmerking te komen voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts en dient u deze mee te bij het intakegesprek. Uw huisarts maakt een inschatting welke type behandeling het beste bij uw past.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een kortdurende behandeling, de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) en de langer durende behandeling, de Specialistische GGZ (SGGZ). De duur van gespecialiseerde behandelingen varieert sterk en is afhankelijk van de ernst van de klacht en de tijd dat de klachten al bestaan.

Eigen risico

Voor zowel de SGGZ als de BGGZ geldt het verplichte eigen risico van minimaal € 385.

Contractvrij
Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dat betekent dat u afhankelijk van het type basisverzekering dat u heeft afgesloten, mogelijk een gedeelte van de behandeling zelf moet betalen. Kijk voor verdere informatie hierover bij het kopje zorgverzekering. Dit houdt in ieder geval in dat u de factuur zelf bij de zorgverzekering in moet dienen en rechtstreeks aan ons dient betalen.

Zorgverzekering
Psychotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringen en wordt in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een kortdurende behandeling, de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) en de langer durende behandeling, de Specialistische GGZ (SGGZ). De duur van gespecialiseerde behandelingen varieert sterk en is afhankelijk van de ernst van de klacht en de tijd dat de klachten al bestaan.

Voor de vergoeding die u krijgt van uw zorgverzekering maakt het uit voor welke zorgverzekering u in het jaar van de behandeling heeft gekozen. Wanneer u een restitutiepolis heeft,  betekent dit vrije keuze van zorgverlener en dan word de behandeling voor 90-100% vergoed. Wanneer u een naturapolis heeft gekozen wordt een bepaald percentage vergoed. Welk percentage dat is, kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. Deze percentages liggen over het algemeen tussen de 60% – 85%. Het is raadzaam om bij twijfel contact op te nemen met uw verzekeraar om uw vragen omtrent de vergoeding te stellen. Dit om te voorkomen dat u achteraf geconfronteerd wordt met mogelijk vervelende financiële consequenties.

Wat betekent dit voor u qua kosten?
Vanaf 2022 wordt er binnen de GGZ gewerkt met het zorgprestatiemodel. Meer informatie over het zorgprestatiemodel is hier te vinden.

Omdat de tarieven afhangen van verschillende factoren kan vooraf niet eenduidig genoemd worden wat het tarief van een geheel traject is. Het tarief van de sessie is afhankelijk van het soort sessie (diagnostiek of behandeling), de functie van de behandelaar en de lengte van de sessie. Ik hanteer de tarieven die vastgesteld zijn door de NZA. Deze tarieven kun je vinden in de tarievenzoeker, waarbij gerekend wordt met de tarieven van Ambulant Kwaliteitsstatuut sectie II.

Het traject start altijd met een aantal diagnostiek consulten van 60 minuten (de intake en het advies) en zal daarna waarschijnlijk overgaan naar behandeling, tenzij anders met je overlegd. Over het algemeen zullen behandelsessies 60 minuten duren, maar dit kan zeker ook afwijken. De intake is onderdeel van de behandeling. Wanneer er na de intake afgerond wordt volgt een factuur voor de intake. Evaluatiemomenten gedurende de behandeling worden gezien als diagnostiekconsulten.


Facturering
Je ontvangt 1 x per 2 maanden een factuur voor de behandelingen die we in de voorgaande 2 maanden hebben verzorgd. Deze factuur dien je binnen 28 dagen te betalen aan de praktijk.


No show beleid / afzeggen
Er moet één werkdag (tenminste 24 uur) voor de dag van de afspraak worden afgezegd. Wordt een afspraak binnen 24 uur voor de afspraak afgezegd dan wordt er een rekening gestuurd van 75 euro. Deze rekening kun je niet declareren bij de zorgverzekering.


PsychotherapieTilburg hanteert de betalingsvoorwaarden van de LVVP.