Kosten en vergoedingen

Doorverwijzing huisarts

Om in aanmerking te komen voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar heeft u een verwijsbrief nodig  van de huisarts en dient u deze mee te bij het intakegesprek. Uw huisarts maakt een inschatting welke behandelvorm het beste bij uw past.

Er wordt  onderscheid gemaakt tussen:

  • Generalistische Basis GGZ (BGGZ) : Afhankelijk van het zorgproduct zullen er 2 tot 12 sessies worden vergoed; kort (maximaal 5 sessies), middel (6 tot 8 sessies) en intensief (9 tot 12 sessies). Na ons intakegesprek bespreken we in welke vorm je valt.
  • Specialistische GGZ (SGGZ): Het gaat hier meestal om een complexer en langduriger traject. Er is geen beperking aan het aantal gesprekken dat vergoed wordt.

Eigen risico
Voor zowel de SGGZ als de BGGZ geldt het verplichte eigen risico van minimaal € 385.   

Zorgverzekering
Psychotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringen en wordt in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. Behandeling wordt enkel vergoed wanneer een diagnose (DSM-IV) gesteld kan worden en een diagnosebehandelcombinatie (dbc) geopend wordt.

De zorgverzekeraar houdt in principe de NZA tarieven aan als uitgangspunt vaak met wat kleine correcties.

Contractvrij
Ik heb geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Dat betekent dat ik u een factuur stuur na beeindiging van de therapie of na een jaar. U stuurt zelf de factuur naar de zorgverzekeraar. Afhankelijk van het type verzekering dat de cliënt heeft afgesloten, wordt 70% tot 100% van het NZA tarief vergoed.

Bij de zogenaamde “Natura” verzekeringen wordt tussen de 70% en 80% vergoed.
Heeft u een restitutieverzekering afgesloten, dan wordt meestal 100% vergoed.

Het eerste jaar nemen wij het verschil tussen het factuurbedrag en het bedrag dat de zorgverzekeraar betaalt voor onze rekening.

Bij een langjarige behandeling verwachten wij dat het factuurbedrag dat is gebaseerd op het NZA tarief na het eerste jaar door u wordt betaald.

Het is in dat geval voor u heel verstandig om voor het volgende jaar een restitutie polis af te sluiten. Dit is vaak maar enkele euro's duurder en het vergoedt 100% van de factuur. Bij twijfel adviseer ik u contact op te nemen met uw verzekering.

Wat betekent dit voor u qua kosten?
De tarieven worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit. Afhankelijk van de diagnose en het aantal minuten dat u in behandeling bent geweest, wordt het tarief vastgesteld.
Overzicht van de tarieven in de BGGZ
Overzicht van de tarieven in de SGGZ
Zoals hierboven beschreven zijn de kosten van de behandeling afhankelijk van uw type verzekeringspolis.

U krijgt na afloop van de behandeling een factuur.  U kunt deze factuur indienen bij uw verzekeraar, die u vervolgens het verzekerde deel terug betaalt. U betaalt  het verzekerde bedrag (1e jaar)  of het factuurbedrag (vanaf het 2e jaar) aan mij.

PsychotherapieTilburg hanteert de betalingsvoorwaarden van de LVVP.