De praktijk

PSYCHOTHERAPIE TILBURG is een vrijgevestigde psychotherapiepraktijk. Ik werk samen met andere vrijgevestigde praktijken onder de naam "De Verbinding". Volwassenen (vanaf 18 jaar) kunnen bij mij terecht voor zowel kortdurende als langer durende psychotherapie.

VERZEKERING
Ik werk zonder contracten met verzekeraars en hanteer de NZA tarieven. Afhankelijk van uw verzekering krijgt u  70-100% van de behandeling vergoed. Indien u een restitutiepolis heeft, wordt de behandeling volledig vergoed.  Zie voor verdere uitleg bij kosten en vergoedingen.

WACHTTIJD
Op dit moment werk ik met een wachtlijst. U kunt zich hiervoor aanmelden. De wachttijd is 2 maanden (bijgewerkt mei 2021).

Belangrijke gegevens praktijk

Psychotherapie Tilburg
Marlestraat 7
5045 EK TILBURG
06-47578968
myriam@psychotherapietilburg.nl of m.hoornick@deverbinding.org
KVK: 18076138
rekeningnummer: NL73INGB0005189467
BIG-registratie: 39921486716