Myriam Hoornick (1961): psychotherapeut, psycholoog, relatie- en systeemtherapeut en haptotherapeut

Na de komst van mijn drie kinderen ben ik gestopt met werken in de bedrijfscommunicatie. In die werkperiode was ik al geïnteresseerd geraakt in de bijzonderheid van de mens en ben ik psychologie gaan studeren aan de KUB in Tilburg.

Ik ben sinds 2000 werkzaam als therapeut in de gezondheidssector binnen basis- en specialistische GGZ.

Sinds 2013  ben ik werkzaam in mijn eigen praktijk onder de naam "Psychotherapie Tilburg" en dat doe ik in een samenwerkingsverband met een aantal collega's onder naam  “De Verbinding”.

In dit samenwerkingsverband werken wij in een multi-disciplinair team bestaande uit een psychiater, een psychotherapeut een GZ-psycholoog, een haptotherapeut en een psychosociaal verpleegkundige.

Wij richten ons in de behandelingen voornamelijk op persoonlijkheidsproblematieken en de complexere problematieken zoals vroegkinderlijk trauma, posttraumatische stressstoornis, langdurige depressie, onverklaarbare lichamelijke klachten, angst en paniekklachten, dwangklachten, hechtingsproblematiek en identiteitsproblematiek.

Ook ben ik al jaren gespecialiseerd  in relaties en systemen, dit de laatste 10 jaar met een sterke focus op haptotherapie.

Daarnaast heb ik een aantal jaren lesgegeven bij de academie voor haptonomie en bij de opleiding voor lichaamsgericht werkende psychologen bij het RINO te Amsterdam. 

Tenslotte heb ik een aantal jaar in het bestuur van lichaamsgericht werkende Psychologen van het NIP gezeten alsook in het ondersteuningsteam voor begeleiding partners met hypofyse problematiek.

Ik werk integratief, wat betekent dat ik verschillende therapievormen combineer, afhankelijk van het soort problemen en de hulpvraag van de cliënt. Vaak gebruik ik inzichtgevende therapie met gesprekstechnieken die vooral cliëntgericht zijn. Ook maak ik gebruik van de cognitieve therapie om zo zicht te krijgen op onderliggende gedachten bij angsten en paniek. In mijn therapie sta ik vaak stil bij gevoelens en emoties en ook de bewustwording hoe dit zich aan het lichaam  vertaalt. Ik vind het belangrijk om relatiesystemen te betrekken binnen de behandeling, om oog te houden voor de mensen om u heen. Voor omschrijving behandelingen zie hieronder.

Therapievormen

Opties
 • Inzichtgevende en ego versterkende therapie

  Biedt u de mogelijkheid om in een veilige omgeving belangrijke gevoelens te ervaren, onderzoeken, verwerken en accepteren. Meer informatie

  In deze therapievorm onderzoekt u samen met de therapeut wat er speelt in de relaties die u heeft met anderen (buitenwereld), de relatie die u heeft met uzelf (binnenwereld) en hoe deze relaties samenhangen met uw gezin van herkomst en levensgeschiedenis. Het gaat om het begrijpen waar gevoelens en patronen vandaan komen en om het onderzoeken van ( vaak onbewuste) drijfveren.

  U leert hierdoor beter begrijpen hoe pijnlijke gevoelens in het hier-en-nu samenhangen met ervaringen uit het verleden. U krijgt meer inzicht in waarom u doet zoals u doet. Doelen kunnen zijn het onderzoeken en verstevigen van uw identiteit of het verwerken van ‘oude pijn’ uit het verleden.

  De relatie met de therapeut is hierbij een belangrijk instrument, omdat de dingen die spelen in de relatie met de therapeut ook zullen spelen in relaties met anderen in uw dagelijks leven.

  Het betreft meestal een langer durend traject.

 • Cliëntgerichte psychotherapie

  Vooral gericht op u als persoon waarbij gekeken wordt naar uw situatie en geschiedenis. Helpend bij hechtingsproblematiek, trauma, ontwikkelingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek Meer informatie

  Deze therapie vorm helpt u emoties, gedachten en gedrag in een doorleefde samenhang met de eigen situatie en geschiedenis een plaats te geven en/of te verwerken. U leert zichzelf kennen, leert eigen mogelijkheden benutten en om te gaan met beperkingen waardoor symptomen verdwijnen. Het is voor deze therapie belangrijk dat er tussen ons een goede werkrelatie ontstaat waarbij u zichzelf durft toe te vertrouwen en geaccepteerd voelt.

  Binnen deze emotioneel intensieve werkrelatie richten wij ons gezamenlijk op exploratie van symptomen, klachten en/of psychische problemen.  Het uitgangspunt dat u zelf kan kiezen en weet wat jij doet, denkt en laat. Wij gaan stilstaan bij uw eigen gedachten, gevoelens en motieven. Deze te onderkennen, te ervaren, serieus te nemen en te onderzoeken. U ontdekt dus zelf  wat u wil en kan. Hierdoor komt u in een persoonlijk ontwikkelingsproces, waarbij blokkades worden opgeheven en mogelijkheden en voorkeuren ontdekt. Waarbij u "zichzelf" kunt worden.

 • Traumatherapie

  Wanneer u in uw jeugd beschadigingen aan uw ziel heeft opgelopen, kunnen die invloed hebben op alle niveaus van functioneren van het individu. Meer informatie

  Vroegkinderlijk trauma kan zorgen voor problemen in de gehechtheid, emotieregulatie, zelfbeeld en lichaamsbeleving en verstoring van het stressregulatiesysteem in de hersenen.
  Er is voor vroegkinderlijk trauma nog geen protocollaire behandeling daarom wordt uitgegaan van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.

  Tevens wordt uitgegaan van de volgende fasen:
  Fase 1: Veiligheid, stabilisatie, het verminderen van symptomen en het opbouwen van veilige behandelrelatie. Hierbij staan wij stil bij theoretische kennis van de problematiek, stilstaan bij de relationele vaardigheden en steunsysteem, verlagen stressniveau in het lichaam, inzicht in emotie regulatiesysteem.
  Fase 2: is de traumaverwerkingsfase waarbij het gaat over het confronteren met, doorwerken en integreren van de traumatische herinneringen.  
  Fase 3: gaat over integratie van het verleden, heden en toekomst in het levensverhaal. Over rouw, nieuw perspectief en herstel.
  Deze fasen kunnen door elkaar heen lopen.
  Bij deze therapie werk ik vaak samen met een haptotherapie om te werken aan lichaamsbeleving.

 • Cognitieve gedragstherapie

  Wanneer u vooral last heeft van allerlei negatieve gedachten, angsten en/of somberheid kan cognitieve gedragstherapie goed werken. Meer informatie

  De cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat gedachten, gevoelens en gedrag op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. U gaat met behulp van de therapeut kijken welke gedachten in jouw leven zo bepalend zijn. Deze vaak negatieve gedachten beïnvloeden uw gevoelens en gedrag. Negatieve gedachten zoals 'ik ben niet de moeite waard'  kunnen psychische problemen veroorzaken of versterken. Ik zal samen met de u nagaan welke ideeën u heeft over uzelf en anderen (wat anderen van u denken etc.). Vervolgens gaan we in gesprek over de mate waarin jouw ideeën op realiteit berusten. Zo kunnen we komen tot het aanleren van helpende denkpatronen waardoor er ook verandering komt in hoe u zich voelt. Onderzoek laat zien dat deze therapie zeer helpend kan zijn bij angsten en depressie.

 • Schematherapie

  De therapie is bedoeld voor mensen die last hebben van steeds terugkerende gedragspatronen, maar die niet kunnen veranderen Meer informatie

  Als uw gedrag hardnekkige patronen laat zien en het u niet lukt die te veranderen. Verstandelijk gezien weet u misschien best wat u moet doen maar onder druk lijkt het alsof gevoelens de overhand nemen.

  Uitgangspunt van de schematherapie is het idee dat iedereen overtuigingen (of schema’s) over zichzelf en andere mensen heeft ontwikkeld. Die schema’s bepalen vervolgens hoe we situaties benaderen en aanpakken. Een schema is als het ware een gekleurde bril waardoor we naar de wereld kijken. Als dit een negatief schema is, zoals bijvoorbeeld  “ik ben niet de moeite waard”, “iedereen laat me uiteindelijk in de steek” of “anderen maken misbruik van mij”, dan zorgt dat voor vertekeningen in het denken. Dit schema beïnvloedt uw gedrag op een manier die tot problemen kan leiden. Met behulp van schematherapie krijgt u inzicht in uw schema's en kijken wij gezamenlijk hoe het mogelijk is deze zodanig aan te passen waardoor u meer voor u zelf en uw behoeften kunt opkomen.

 • Relatie- en systeemtherapie

  Wanneer u problemen ervaart in uw liefdesrelatie, binnen uw gezin of andere belangrijke relaties in uw omgeving. Meer informatie

  Problemen waardoor contactverstoring ontstaat kunnen zijn:

  Levensfaseproblematiek
  Hechtingsproblematiek
  Ingrijpende of traumatische gebeurtenissen binnen het gezin

  Thema's als vertrouwen, vrijheid, afhankelijkheid, intimiteit, seksualiteit, macht kunnen een overheersende rol spelen binnen de relatie. Wij gaan gezamenlijk uitzoeken waardoor de communicatie en contactproblemen binnen de relatie en/ of gezin zijn ontstaan.De behandeling bestaat uit stilstaan bij gezin van herkomst waarbij we kijken naar hechtingsstijlen en patronen.

  Ik maak gebruik van elementen uit EFT, uitgangspunt is: "Ieder mens functioneert beter in verbinding met een geliefde die emotioneel open en nabij is. In de veilige aanwezigheid van een partner of een geliefde kunnen we meer aan!

  In de therapie verhelderen en ontrafelen we de negatieve interactiepatronen die zijn ontstaan in je relatie en kijken naar ieders aandeel. Het gaat er binnen deze therapie niet alleen om de patronen zichtbaar te krijgen, maar ook om deze voelbaar en tastbaar te maken en mogelijkheden tot verandering aan te reiken. Het gaat om een ervaring die behalve begrepen ook door beiden gevoeld kan worden. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het doen van ervaringsgerichte oefeningen waardoor aan den lijve gevoeld kan worden wat bepaalde situaties met u doen.
  Vanuit deze ervaringen kan gekeken worden hoeveel bewegelijkheid er in de relatie zit en of er weer balans in  de relatie kan komen. Afhankelijk van de problematiek en van de verwijzing van de huisarts is er mogelijkheid tot vergoeding verzekering.

Registratie en lidmaatschappen

 • Psychotherapeut: BIG 3992148716 / lidmaatschap LVVP
 • AGB code praktijk: 94006818, AGB code persoonlijk: 94056258
 • Psycholoog NIP
 • Lichaamsgerichtwerkende psycholoog NIP
 • Relatie- en systeemtherapeut NVRG
 • EFT therapeut
 • Haptotherapeut VVH AGB code praktijk: 9009742, AGB code persoonlijk 90030789